automatski mehanizam za otvaranje


automatski mehanizam za otvaranje
• automatic opening mechanism

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.